Spolupráce na projektech

Zobrazit: Spolupráce na projektech

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III nabízí také metodickou pomoc projektu pro mateřské školy, který realizuje RKC Chaloupka sídlící na ulici Repinova 19, Ostrava. Na Open space setkání 8. června 2021 projektu RKC Chaloupka s názvem Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě se setkali školní asistenti a asistenti pedagoga MŠ spolu s metodikem pro školní asistenty/asistenty pedagoga působící na Magistrátu města Ostravy z projektu RRP OV III. Asistenti MŠ se vzájemně podpořili v metodickém zvládání situací problémového chování u dětí předškolního věku. Sdíleli si praktické dovednosti a byli také teoreticky podpořeni vystoupením metodika školních asistentů a asistentů pedagoga. Na závěr si asistenti a pedagogové MŠ předali zkušenosti při řešení nepřiměřených sociálních aktivit dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětí s poruchou autistického spektra a poruchou pozornosti a hyperaktivity.