Z berlínské stáže k rozvoji rovného přístupu ke vzdělání si učitelky i pracovnice z magistrátu odvezly zajímavé poznatky

Zobrazit: Z berlínské stáže k rozvoji rovného přístupu ke vzdělání si učitelky i pracovnice z magistrátu odvezly zajímavé poznatky

V rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ se v týdnu od 14.3. do 18.3.2022 zástupkyně zřizovatele, pracovnice základních škol a z magistrátního odboru školství a sportu společně vydaly do německého Berlína. Navštívily zde jak 4 základní školy, tak Senát pro školství, mládež a rodiny. Berlín si vybraly zejména díky aktuální politice SRN ve vztahu k národnostním menšinám a inkluzivnímu vzdělávání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zde totiž obvykle chodí do škol hlavního vzdělávacího proudu. Zároveň je jim poskytována podpora na individuální úrovni.

Cíl stáže spočíval především v seznámení s ověřenými postupy zařazení dětí a žáků se SVP do obvyklých vzdělávacích struktur, získávání nových poznatků a zkušeností o výchovných a vzdělávacích metodách, organizaci a pojetí výuky, jakož i možnostech spolupráce s rodiči a komunitou.

Účastnice zhodnotily zkušenosti z praxe jako přínosné a záživné. Měly možnost zjistit, co v Berlíně v rámci vzdělávacího systému funguje a co nikoliv.  Navštívené školy kladly důraz na integraci dětí, práci s podpůrnými personálními pozicemi a individuální přístup k dětem. Těm je dáno vše, co v oblasti vzdělávání potřebují. Ředitelé škol dbají na spolupráci s rodinou se záměrem zdůraznit důležitost vzdělávání a zvýšit o něj zájem. Každý žák je respektován a má na škole své místo. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vzájemně pomáhají potřebným žákům, odlišnosti se ve školách respektují. Z návštěv škol bylo patrné, že jejich cílem je maximální spolupráce pedagogického sboru a nepedagogických pracovníků, jejíž výsledek představuje vzdělaný žák.