Ocenění „Ředitel školy 2023“

Zobrazit: Ocenění „Ředitel školy 2023“

Zastupitelstvo města rozhodlo na červnovém zasedání o ocenění těchto ředitelů škol.

Mgr. Zuzana Škapová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Dětská 915/2, p. o.

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc., ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p. o.

Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, p. o.

Za dobrou školou je třeba vždy hledat výjimečného ředitele a skvělé učitele. Je to ředitel, kdo vtiskne škole její dobré jméno, odpracuje stovky hodin, aby zajistil nejen materiální záležitosti, ale také zdravé klima školy a její příznivou atmosféru. Ocenění přichází s inovativními postupy, umí motivovat své okolí, jsou vzorem dětem, rodičům i pedagogům. Jsem velmi ráda, že město si zásadnost práce ředitelů uvědomuje a tyto klíčové manažery oceňuje,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Odboru kultury a školství bylo doručeno zřizovateli škol, školskými radami a pedagogickými kolektivy celkem 16 návrhů, 7 návrhů na ocenění ředitelek mateřských škol a 9 návrhů na ocenění ředitelů základních škol.