Angličtina v MŠ Lechowiczova

Zobrazit: Angličtina v MŠ Lechowiczova

V MŠ Lechowiczova již osmým rokem probíhá výuka angličtiny, která je financována z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy.  Letos poprvé ji vede rodilá mluvčí Sharlene Nedbálková. Seznamování se s anglickým jazykem, ve spolupráci s rodilou mluvčí, probíhá od září ve třech třídách převážně starších dětí.

„Hello, everyone!“ zdraví děti v mateřské škole oblíbená Mrs. Sharlene, která se zapojuje do každodenního dění ve třídě a přizpůsobuje jazykové vzdělávání aktuálním znalostem i věku dětí. Pomáhá jim objevovat, že cizího jazyka se není třeba bát. Děti se seznamují se spoustou anglických písniček, poznávají barvy, zvířata, tvary, společně kreslí, cvičí, hrají pohybové a didaktické hry ve třídě i venku. Celoroční učení promítly děti do besídky „Den pro mou maminku“, kde prostřednictvím písniček a básniček předvedly svou angličtinu. Rodiče si chválí přístup rodilé mluvčí, která je o pokroku jejich dětí informuje pomocí individuálních sešitů, které dětem vede.

Přidanou hodnotou je, že děti, které budou navštěvovat vedlejší základní školu Gen. Píky, se se svou oblíbenou lektorkou znovu shledají na hodinách angličtiny.