Anglický muzikál The Bee

Zobrazit: Anglický muzikál The Bee

Žáci z tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka se opět zúčastnili tradičního školního koncertu ZŠ Krestova. Tentokrát připravili vystoupení s muzikálovými písněmi o včelách.

Toto představení nebylo jen o zpěvu a choreografii, ale také o vzdělávání. Děti se během nácviku muzikálu naučily mnoho nového o včelách, které jsou nepostradatelnou součástí naší přírody. Pravidelné zpívání jim pomohlo osvojit si novou slovní zásobu v anglickém jazyce k tématu včely, která jim díky pohybovým aktivitám utkvěla v paměti mnohem lépe.

Při představení děti s nadšením předváděly sběr pylu, pohyb včelek a dokonce i včelí námluvy. Během příprav muzikálu se také dozvěděly o významu včel pro udržitelný rozvoj životního prostředí a zachování biodiverzity. Oceňujeme úsilí a talent žáků, které do nácviku vložili.