Bilingva

Zobrazit: ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

V tomto školním roce by mělo 55 ostravských základních škol zřizovaných městem navštěvovat více než 21 633 dětí, u zápisu do prvních tříd jich letos bylo 2 836. V minulém roce byl celkový počet žáků 22 800 a prvňáčků bylo o něco méně ...
Zobrazit: Ostrava rozdělila desítky milionů  na podporu vzdělanosti dětí a žáků

Ostrava rozdělila desítky milionů na podporu vzdělanosti dětí a žáků

Desítky školských zařízení z Ostravy získaly dotace z rozpočtu města z tradičního programu na podporu školství a nejmladšího dotačního programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. O příspěvky se ucházeli žadatelé s téměř 200 projekty. O dotacích z třetího programu z této oblasti na podporu ...
Zobrazit: ZÁJEMCI O PODPORU VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ SE MOHOU UCHÁZET O DOTACE MĚSTA

ZÁJEMCI O PODPORU VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ SE MOHOU UCHÁZET O DOTACE MĚSTA

Ostrava pokračuje v podpoře cizojazyčné výuky. Také v letošním roce uvolní částku ve výši téměř 7,8 milionu korun na projekty podporující výuku cizích jazyků v Ostravě ve školním roce 2021/2022 v mateřských, základních i středních školách. Zájemci mohou žádosti o ...
Zobrazit: Seminář pro žadatele o finanční podporu v rámci Programu na podporu cizojazyčné výuky ve šk. roce 2021/2022

Seminář pro žadatele o finanční podporu v rámci Programu na podporu cizojazyčné výuky ve šk. roce 2021/2022

Seminář proběhne on-line formou dne 29.03.2021 ve 13 hod. Přihláška na seminář je zveřejněna ...
Zobrazit: Škola pro život

Škola pro život

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A vyučuje předměty svět práce a výtvarnou výchovu metodou CLIL, a to díky finanční podpoře projektu „Škola pro život“, kterou získala z Programu na podporu cizojazyčné výuky. Velkou výhodou metody CLIL je, že zpočátku ...
Zobrazit: Prvňáčci vyráběli dárečky a při tom se učili anglicky

Prvňáčci vyráběli dárečky a při tom se učili anglicky

Z Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021 získala Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A  příspěvek na projekt „Škola pro život“. V rámci projektu škola podpořila denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a v předmětu člověk a ...
Zobrazit: Bilingvní výuka na Hello

Bilingvní výuka na Hello

Ve školním roce 2019/2020 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello zkvalitnila výuku z programu na podporu cizojazyčné výuky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava zajistila škola výuku prostřednictvím jazykově kompetentních učitelů a rodilých mluvčích, nákup učebních pomůcek, školení pedagogů. Škola ...
Zobrazit: Předškoláci se učí hravou angličtinu

Předškoláci se učí hravou angličtinu

Statutární město Ostrava finančně podpořilo systematickou výuku anglického jazyka v Univerzitní mateřské škole Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v období od 1. července 2019 do 30. června letošního roku. Školka do projektu zařadila všechny děti starší tří let. Rozdělila ...
Zobrazit: Žáci gymnázia zvládají i náročné mezinárodní jazykové zkoušky

Žáci gymnázia zvládají i náročné mezinárodní jazykové zkoušky

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida z Poruby využilo ve školním roce 2019/2020  neinvestiční dotaci statutárního města Ostravy na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky. „Dotaci ve výši 480 tisíc korun jsme využili na pořízení učebních pomůcek, především na cizojazyčné učebnice pro bilingvní výuku ...
Zobrazit: Žáci absolvují část výuky v anglickém jazyce

Žáci absolvují část výuky v anglickém jazyce

Ve školním roce 2019/2020 se Základní škola Klegova 27 z Hrabůvky zapojila již třetím rokem do projektu Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách, který podporuje město Ostrava. „V rámci tohoto projektu vyučujeme metodou CLIL. Znamená to, že nejazykový předmět ...
Zobrazit: Anglicky se dá vyučovat matematika, přírodopis i tělocvik

Anglicky se dá vyučovat matematika, přírodopis i tělocvik

Metodu výuky CLIL zařadili v letošním školním roce do výuky čtyři učitelé Základní školy Provaznická z Hrabůvky. Matematiku, přírodopis, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu vyučovali současně v českém a anglickém jazyce a žáky motivoval k používání angličtiny i v běžných životních situacích. Výrazně ...
Zobrazit: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021

Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021

Rada města rozhodla na svém jednání dne 16.06.2020 usnesením č. 04158/RM1822/62 o poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021. Podpořeno bylo celkem 17 projektů v celkové výši 3 800 tis. Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne ...