CLIL ve výtvarce

Zobrazit: CLIL ve výtvarce

Děti se v rámci výtvarné výchovy seznámily s rakouským umělcem Friedensreichem Regentagem Dunkelbuntem Hundertwasserem, vlastním jménem Friedrichem Stowasserem a s jeho tvorbou v oblasti architektury, sochařství a malířství. Zhlédly film o jeho životě a díle, seznámily se se známými stavbami Vídně jako jsou slavný dům Hundertwasserhaus, spalovna odpadů Spittelau a další. Prohlédly si také knižní publikace a inspirovány jeho tvorbou se pustily do vlastních návrhů domů dle umělce Hundertwassera. 

Během této hodiny se děti v oblasti anglického jazyka a metody CLIL naučily slovní zásobu:

watercolors, drawing, brush, cup, sculpture, painting, drawing, sculptures, interesting lines and colors, irregular lines, breaking right angles, architecture, house designs, different shapes of windows, doors, and houses…

Výuka metodou CLIL se na Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A uskutečňuje díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy.