Tučnák Eddie zachraňuje svět

Zobrazit: Tučnák Eddie zachraňuje svět

Děti ze ZŠ Krestova se v rámci výuky anglického jazyka pustily do nacvičování části ekologického muzikálu, kdy tučňák Eddie zachraňuje svět před následky globálního oteplování.

Muzikál pomáhá dětem pochopit, jak šetřit přírodní zdroje a energii. Pomocí písní se naučily slovní zásobu a spojení týkající se tání ledovců, kácení deštných pralesů a dalších užitečných vět, které dnes denně slyší ve spojení s úsporou energetických zdrojů doma: „When you leave the room, don´t forget, turn out the lights.“ „ If you want to keep all the heat then shut that door.“ „If you´re feeling cool today, dress hot.“

Dětem bylo vysvětleno, jak dávat pozor na plýtvání energiemi a že svým chováním mohou přispět k zachování udržitelnější planety.

Zamýšlely se nad tím, jak globální oteplování ovlivňuje naše životy a životy zvířat, a to konkrétně život tučňáků. Ve výtvarné výchově a ve světě práce se děti pokusily muzikál ztvárnit pomocí několika uměleckých děl nejenom výtvarných, ale také hudebních, kdy si samy dotvářely pohybovou choreografii písní“.