Ostrava rozdělila desítky milionů na podporu vzdělanosti dětí a žáků

Zobrazit: Ostrava rozdělila desítky milionů  na podporu vzdělanosti dětí a žáků

Desítky školských zařízení z Ostravy získaly dotace z rozpočtu města z tradičního programu na podporu školství a nejmladšího dotačního programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. O příspěvky se ucházeli žadatelé s téměř 200 projekty.

O dotacích z třetího programu z této oblasti na podporu cizojazyčné a bilingvní výuky rozhodnou ostravští zastupitelé v červnu.

Letos získají z rozpočtu města školská zařízení dotace ve výši 6,1 milionu korun z programu určeného na podporu školství, který existuje již od roku 2005. Částka je určena na realizaci 104 projektů ostravských škol. Program podporuje celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti, žáky a studenty, významné vzdělávací akce celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol, zájmové a vzdělávací aktivity.

Nejmladší dotační program je určen na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Letos vstoupil do svého šestého ročníku a město pro něj uvolnilo téměř 31,5 milionu korun na realizaci 67 projektů pro předškoláky, žáky i studenty škol v Ostravě. Projekty se soustředí na systematickou podporu talentu a nadání, řemeslné výroby, přírodovědného a technického vzdělání, čtenářské gramotnosti, rozvoje robotiky a interaktivní výuky ve školách, aktivit školního koordinátora nadání, výzkumu, badatelské výuky, klubů pro nadané a talentované děti, podpory činností science center, pořádání soutěží a rozvoje nových vzdělávacích oborů.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-rozdelila-desitky-milionu-na-podporu-vzdelanosti-deti-a-zaku