Parlament Dětí a Mládeže města Ostravy

Zobrazit: Parlament Dětí a Mládeže města Ostravy

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zúčastnil zasedání švýcarských parlamentů mládeže – Jugendparlamentkonferenz (JPK) St. Gallen 2019

Ve dnech 25. až 28. 10 2019 se zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) již tradičně účastnili Zasedání švýcarských parlamentů mládeže.

Členové Parlamentu měli možnost prezentovat svou činnost před publikem sestaveným ze zástupců jak mládežnických parlamentů z celého Švýcarska, tak i několika málo zástupci z parlamentů německých, italských a rakouských za účasti politiků místní samosprávy kantonů St. Gallen, Appenzeller Innerrhoden a Appenzeller Ausserrhoden.

Veškeré aktivity probíhaly standardně v německém nebo ve francouzském jazyce; níže jsou uvedeny nejzajímavější podněty přímo ze strany členů ostravského PDMMO.

Probíhala práce v tematicky zaměřených workshopech např.:

* Zusammenarbeit mit staatlichen Akteure – s lektorkou byly probírány interaktivní formou možnosti, jak více zaangažovat veřejný sektor do aktivit neziskových mládežnických spolků (vytvoření SWOT analýzy – díky níž jsme si uvědomili přednosti našeho parlamentu, avšak tento způsob nám také pomohl hledat stinné stránky, na nichž můžeme zapracovat a být díky tomu stále lepší; předmětem bylo i sdílení dobré praxe a nechyběl vhled do tvorby efektivní mediální kampaně)

* Mitgliedergewinnung – účinné metody používané při medializaci aktivit parlamentů mládeže a zvyšování šancí při náboru nových členů. Naučili jsme se, jak správně zjišťovat očekávání nových jedinců při vstupu do parlamentu a jak se vyhnout nežádaným komplikacím, které integrační proces mohou narušit. Tento workshop byla jedinečná příležitost pro nalezení způsobů, jak Parlament dětí a mládeže města Ostravy posunout ještě na vyšší úroveň.

Speed debating – v menších skupinách jsme řešili 16 různých témat širokého zájmového spektra. Díky méně početným skupinám jsme se mohli problémům věnovat do detailů a komunikovat se zde přítomnými politiky či zástupci různých spolků a organizací. Témata se týkala nejen vzdělávání, zkvalitňováním výuky, mediální gramotnosti, zefektivněním veřejné správy či větší občanské angažovanosti, ale také principům chytrých měst či aktuálně velmi diskutovaným ekologickým problémům v rovině lokální i mezinárodní. Z této debaty byla vysílána i reportáž v rádiu SRF.

Poslední den jsme se účastnili slavnostního plenárního zasedání všech parlamentů mládeže ze 23 švýcarských kantonů, čímž byl letošní výjezd formálně ukončen.

Zástupci ostravského PDM jsou jediní zástupci mládeže z České republiky. Tato návštěva umožnila výměnu názorů i příkladů úspěšných veřejných akcí, které se na obou stranách konají, návštěva pomohla v prohloubení vzájemného poznávání, umožnila tvorbu cenných kontaktů a v neposlední řadě byla skvělou možností prezentovat město Ostravu v mezinárodním prostředí aktivních a perspektivních mladých lidí.

Dlouholeté spolupráce s organizátory si velmi vážíme a díky zodpovědnému přístupu, spolupráci  a podpoře ze strany města Ostravy a aktivní práci v PDMMO jsme byli s přednostním právem pozváni i na další rok, který se uskuteční v říjnu 2020.