3D talent na Střední průmyslové škole Ostrava-Vítkovice

Zobrazit: 3D talent na Střední průmyslové škole  Ostrava-Vítkovice

Covid, pandemie, koronakrize… Slyšeli jsme po celý loňský nejen školní rok a slýcháme to stále, nová situace nás zasáhla všechny. Výrazným způsobem ovlivnila i chod Střední průmyslové školy z Ostravy-Vítkovic. Problémů, které covid-19 způsobil, bylo nepočítaně. Řada stálých akcí školy byla pandemií přerušena nebo odložena.

Učitelé a žáci školy však přesto nezaháleli a realizovali projekt 3D TALENT 2021, který probíhal v roce 2021 a byl financován z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

Cílem projektu bylo vytvoření funkčního modelu prototypu Tatra v měřítku 1:16 s logem města Ostrava!!! a SPŠ. Žáci si model vymodelovali v programu Autodesk Inventor Professional a poté sami vytiskli na 3D tiskárně, smontovali a sami rozpohybovali svůj model pomocí ovladače, motorů, regulátoru. Vozidlo je ovládáno vysílačkou a slouží k propagaci a podpoře talentů a projektů tohoto typu. Model bude předváděn také na veřejných akcích školy.

Tým realizátorů z řad žáků školy dokončil svůj čtvrtý model. Ondřej Hurina, Anežka Šmahlíková, Adam Fekete a Štěpán Willaschek jsou žáci 3. ročníku studijního oboru Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku. Zdokonalili se nejen v technických dovednostech, ale i v koncepčním myšlení, manuální zručnosti, projektovém řízení a také v komunikativních dovednostech. Na svou práci jsou právem hrdí!

Zdroj textu a fotografií: Ing. Andrea Modrovská, Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice