Kybernetická bezpečnost a mediální gramotnost ve školách

Zobrazit: Kybernetická bezpečnost a mediální gramotnost ve školách

Lekce ke kybernetické bezpečnosti a mediální gramotnosti pro žáky druhého stupně základních škol se konají od září letošního roku díky spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Kurzy vede lektorka Michaela Mrázová.

Všechny základní školy zapojené do projektu byly osloveny s nabídkou a možností přihlášení a využití těchto kurzů pro své žáky. Lekce budou probíhat až do konce května 2021. Aktuálně je přihlášeno 21 základních škol, které projevily zájem. Město jedná o rozšíření lektorského týmu aby mohlo uspokojit větší počet škol.

Lekce trvají zpravidla dvě vyučovací hodiny a během jednoho dne lektorka uskuteční přímo na škole dvě až tři lekce. Vše probíhá za aktuálních přísných hygienických opatření – tedy s rouškou, dezinfekcí i rozestupy.

V případě, že situace nedovolí pořádat lekce na školách, je lektorka připravena nabídnout školám možnost online lekcí nebo se tyto lekce mohou nahrát a videodokument bude škole předán s možností přehrání pro své žáky.

Lekce kybernetické bezpečnosti jsou vhodné pro žáky všech tříd druhého stupně ZŠ. U žáků 5. a 6. ročníků lekce řeší chování na sociálních sítích, soukromí na internetu, správné nastavení hesel, digitální stopu nebo například kyberšikanu. U starších žáků jsou přidány i příklady kybernetických útoků a formy kyberkriminality. Během lekcí se s žáky hodně diskutuje – jak nad zkušenostmi samotných žáků, tak i nad konkrétními příklady, které má lektorka připraveny.

Lekce mediální gramotnosti se odvíjejí od základních otázek, které bychom si měli klást, když čteme jakoukoliv zprávu v tisku nebo na internetu – kdo je jejím autorem, zda toto sdělení je subjektivní, jestli se nejedná o placenou reklamu. Část je věnována také důležitosti veřejnoprávních médií, fungování českého soukromého mediálního trhu a osobě novináře jako takové. Tyto lekce jsou vhodné pro žáky 7. až 9. tříd.

Věříme, že i přes aktuální nepříznivou epidemiologickou situaci proběhnou všechny následující lekce podle nastaveného časového plánu.