AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY VZDĚLÁVÁNÍ III. VĚKU OSTRAVA

Zobrazit: AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY VZDĚLÁVÁNÍ III. VĚKU OSTRAVA

STUDIUM PRO SENIORY

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý“
Henry Fond

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace (ZUŠ), realizuje od roku 2018 projekt „Akademie umění a kultury vzdělávání  III. věku“ a v letošním roce končí jeho „první tříletý cyklus“. Otevření nového tříletého cyklu startuje na ZUŠ E. Marhuly v září 2021.

Statutární město Ostrava tuto „Akademii III. věku“ finančně podporuje již od jejího zahájení. Akademie poskytuje lidem v postproduktivním věku – seniorům, odborné studium ve všech uměleckých oborech a těší se ze strany seniorské veřejnosti velkému zájmu.

Cílem tohoto projektu je motivovat seniory k aktivnímu přístupu k životu a posílení jejich duševní i fyzické kondice prostřednictvím umění.  Akademie poskytuje lidem v postproduktivním věku odborné studium ve všech uměleckých oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém) a umožňuje zájemcům smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které naplňuje jejich potřeby psychické i sociální, včetně nových zážitků, humoru, pohody a rozvíjení zručnosti a kreativity.  „Akademie III. věku“ se primárně zaměřuje na občany důchodového věku, kteří bydlí na území města Ostravy a okolí a mají zájem se věnovat výše uvedeným aktivitám na neprofesionální úrovni. ZUŠ disponuje vybavením hudebními nástroji, zajištěnými specifickými pomůckami pro výuku výtvarných, tanečních a divadelních technik a zabezpečením kvalifikovanými a aprobovanými učiteli.

Přínos projektu je rovněž v oblasti rozšíření vzdělávání, v dimenzi mezigenerační spolupráce a komunikace s pozitivními dopady na žáky, rodiče i místní komunitu. Na škole vznikl prostor mezigenerační solidarity a komunikace. Pozitivní dopad je i v osobnostním posunu pedagogického sboru směrem k aktivnějšímu sebevzdělávání, zájmu o nové pedagogické přístupy, metody a formy vzdělávání.

Za všechny lektory Akademie shrnula její tříletý cyklus paní Eva Polášková:

Třetí rok v Akademii právě vrcholí

Už od dob mariánskohorského kantora Eduarda Marhuly se vzdělávání v naší škole skloňovalo ve všech pádech. Takřka 115 let patřila dětem a mládeži, od roku 2018 jsou dveře otevřeny také studentům seniorského věku. Projekt uměleckého vzdělávání pro seniory jsme měli v hlavě již dlouho. Před třemi lety byla – k radosti všech – Akademie umění a kultury III. věku otevřena a nyní již pomalu chystáme diplomy pro naše první absolventy. Vše nabralo obrátky v momentě, kdy si naši akademici obalili indexy a začali s elánem pracovat. Možná to bude znít jako klišé, když napíšu, že my – lektoři – jsme z hodin v pravdě nadšení, ale je to skutečně tak. Atmosféra je natolik vstřícná a milá, že obohacení jsme zejména my – vyučující. Všichni jsme se shodli na tom, že jediná skvrna na celé Akademii je, že těchto společných hodin není více – a to i v nelehké době distanční výuky, kdy byly hodiny vedeny on-line přes všemožné platformy. Svěží mysl našich seniorských studentů nenechala nikoho na pochybách, že vše zvládnou – svou IT gramotností mnohdy zastínili i žáky ZUŠ. Se svými lektory hráli on-line v reálném čase a pracovali s chutí, přes všemožná omezení zdravotní a časová.

Letošní akademický rok jsme měli opět začít v Heligónce, a sice koncertem Roberta Kuśmierskeho. Slavnostní zahájení však padlo za oběť nouzovému stavu. Můžeme tedy jen zavzpomínat na to loňské (viz foto).

Přestože mnohé jsme museli s těžkým srdcem odvolat či přeložit, něco se přece jen povedlo. Velmi rádi jsme využili nabídky Ostravské univerzity a ve spolupráci s pěveckým sborem Collegium bonum se připojili do projektu Erasmus+ – „ASEB – Active Seniors´ Education without Barriers“. Naše frekventanty čeká mezinárodní sborová praxe (slovensko-portugalská). Společně tak budeme moci představit kraj Leoše Janáčka a osobitého slezského folklóru v připravovaném zpěvníku, na lektorské stáži v Portugalsku či na závěrečném koncertě. Na tuto spolupráci se obzvláště těšíme a věříme, že našim seniorům otevře nové obzory a přinese mnohá obohacení.

Frekventanti seniorské hudební nauky na návštěvě ve studiu ČrO

Výuku tanečnic vede energická Dagmar Komárková a dle jejích slov probíhá podobně jako na baletním sále. Dámy se přihlašují z domova a vyučující je rozhodně nešetří. Dvakrát týdně začíná hodina rozcvičkou, pak následuje práce na programu závěrečného vystoupení na JKO. „Moje tanečnice se na hodiny moc těší a máme velkou radost, že se můžeme dvakrát týdně vidět a nejen si zacvičit a zatančit, ale také i poklábosit“ komentuje Dagmar Komárková.

Neúnavně pracující také výtvarníci, stejně jako sekce literárně-dramatická. Všichni netrpělivě čekáme na „absolventské“ vystoupení či „klauzury“.

S dojetím teď alespoň vzpomínáme např. na skvělý počin výtvarníků: V Komenského sadech zorganizovali setkání a svou vlastní vernisáž pod širým nebem (viz foto).

Dobrých zpráv a pozitivních skutečností je v současnosti velmi třeba a jednou z nich je otevření nového tříletého cyklu Akademie, který startuje opět v září 2021, opět na ZUŠ E. Marhuly. Doplňte řady nadšených hudebníků, výtvarníků, tanečníků či herců i Vy! Pojďme se potkávat nejen v ulicích našeho obvodu, ale také ve sboru či na tanečním sále!

Akademie umění a kultury III. věku si za tři roky své existence získala velkou oblibu a dobré jméno, sdružila na šest desítek seniorů z celé Ostravy a dala vzniknout výborné partě spolužáků, kteří se potkávají i mimo ZUŠ.

Bližší informace o studiu naleznete na webových stránkách školy a závazné přihlášky ke studiu pro akademický rok 2021/2022 se podávají v období od 1.6. – do 15.9.2021.

https://www.zusmarhory.cz/akademie/