Akreditovaný kurz Trauma respektující přístup pro pracovníky škol

Zobrazit: Akreditovaný kurz Trauma respektující přístup pro pracovníky škol

Dne 04.10.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnila druhá část akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu pro pedagogické pracovníky ostravských základních škol.

Lektorkou kurzu byla Mgr. Katarína Dubělčíková z organizace Society for All, která účastníkům kurzu předala teoretické i praktické informace o zvládání náročného chování dětí, o koregulaci vztahem a senzomotorické regulaci. Hovořila o podpůrném prostředí a wellbeingu. Předala účastníkům základní informace o identifikaci ohroženého dítěte a nástrojích jejich identifikace, o vhodné formě komunikace s ohroženým dítětem a také o důležitosti multioborové spolupráce při práci s dětmi. 

Pracovníci ostravských škol obdrželi nespočet tipů pro zařazení nových technik a postupů práce s kolektivy žáků i s jednotlivci, které si mohli osobně na kurzu sami vyzkoušet.  Obdrželi materiály Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování u dětí, slyšeli zvukové ukázky a zhlédli videa, ve kterých o svých zkušenostech hovořily anonymizované děti s traumaty.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.