Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Ostrava – březen 2023

Zobrazit: Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Ostrava – březen 2023

Dovolujeme si vás informovat, že do 3. března 2023 můžete zasílat své nové/aktualizované investiční projektové záměry k zařazení do Strategického rámce MAP ORP Ostrava.

Aktualizace vychází ze skutečnosti, že také v aktuálním programovém období je podmínkou pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jiných OP prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

Termín aktualizace je zvolen v souvislosti s platnou metodikou a s ohledem na zveřejněný harmonogram výzev. Aktualizace proběhne na konci března tohoto roku, tzn. 6 měsíců po poslední aktualizaci.

.

Podrobné informace ke způsobu zasílání nových/aktualizovaných PZ včetně souhlasu zřizovatele obdrželi zřizovatelé, školy a SVČ/DDM e-mailem.
Další návodné informace jsou zveřejněny na webových stránkách projektu. Odkaz naleznete níže.