Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

Zobrazit: Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II realizovaném městem Ostrava dochází k aktualizaci tzv. Strategického rámce. Ten obsahuje investiční záměry zřizovatelů, škol a školských zařízení.

Zařazení projektové fiche (záměru) do Strategického rámce, tzv. soulad s MAP, je nutnou podmínkou pro možnost žádat o finanční prostředky v dotačních programech IROP, ITI Ostravské aglomerace a dalších.

Zařazení nových/aktualizovaných projektových fichí po doložení souhlasu zřizovatele schvaluje pravidelně v šestiměsíčních intervalech Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava II.

Další aktualizace Strategického rámce proběhne v prvním prosincovém týdnu tohoto roku. Aktualizované a nové projektové fiche, prosím, zasílejte na rkarabinova@ostrava.cz, souhlasy zřizovatele zasílejte na ksynek@ostrava.cz, oboje nejpozději do 15.11.2020. Formuláře pro aktualizace projektových fichí a nových fichí naleznete: aktualizace ZDE, nová fiche ZDE.