Aktuální informace k novým opatřením vlády platných od 2.11.2020

Zobrazit: Aktuální informace k novým opatřením vlády platných od 2.11.2020

Představujeme Vám aktuální informace k novým omezením v oblasti školství platné od 2.11.2020:

Rozšíření okruhu zaměstnanců kritické infrastruktury

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu se od pondělí 2.11.2020 rozšiřuje okruh zaměstnanců kritické infrastruktury, pro jejichž děti ve věku od 3 do 10 let budou školy zajišťovat nezbytnou péči. Kompletní přehled okruhu zaměstnanců kritické infrastruktury naleznete zde.

V Ostravě máme pro děti výše uvedených zaměstnanců aktuálně otevřené 3 základní školy ( ZŠ Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, ZŠ Březinova 1383/52, Ostrava,  – Zábřeh, ZŠ Ukrajinská 1533/13, Ostrava – Poruba) a to v rozsahu 5 pracovních dní (od pondělí do pátku) od 06:00 hod. do 18:00 hod.

Kompletní přehled určených škol v Moravskoslezském kraji naleznete zde.

Pro rodiče předškolních dětí, kteří mají v současné době své mateřské školy v karanténě, je připravena i MŠ Ostrčilova s vyčleněnou samostatnou třídou a pedagogickým personálem, která funguje odděleně od ostatních běžných tříd, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními dětmi, které školku standardně navštěvují.

Uzavření základních škol podle § 16 odst. 9 školského zákona

Od 2. 11. 2020 se mění to, že základní školy a třídy v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou omezeny tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Zakazuje se také osobní přítomnost na vzdělávání žákům praktických škol jednoletých a dvouletých. V návaznosti na to se omezuje provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům praktických škol jednoletých a dvouletých (usnesení č. 1112 o přijetí krizového opatření). Ostatní opatření, která se týkají omezení provozu škol a školských zařízení, se nemění.