Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 13.9.2021

Zobrazit: Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 13.9.2021

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10.9.2021. Od 13.9.2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

Více informací naleznete v dokumentu Informace pro školy a školská zařízení platná od 13.9.2021.

Zdroj: https://www.edu.cz/msmt-vydava-aktualni-informace-o-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-platne-od-13-9-2021/