American Corner Ostrava

Zobrazit: American Corner Ostrava

American Corner Ostrava je kulturně-jazykové centrum, které přibližuje Spojené státy americké široké veřejnosti. Najdete zde podrobné a aktuální informace o USA, jejich politice, historii, ekonomice a společnosti. Zároveň si zde můžete popovídat anglicky, půjčit si anglické knihy a časopisy, zahrát si deskové hry, sledovat filmy nebo se setkat se zajímavými hosty, americkými diplomaty a odborníky z různých oblastí.

Knihovnické služby a akce pro veřejnost

American Corner je součástí Knihovny města Ostravy a nabízí absenční i prezenční půjčování beletrie, komiksů, časopisů a naučné literatury, prezenční půjčování anglických deskových her, kurzy 3D tisku, 3D tisk pro veřejnost zdarma a přístup do databáze eLibraryUSA, která obsahuje dokumentární filmy, elektronické časopisy a odborné články. Pravidelně pořádáme filmová promítání, kulturní a vzdělávací akce.

Poradenské služby a akce pro studenty

American Corner je součástí oficiální sítě EducationUSA a poskytuje zdarma informace o možnostech studia v USA. V rámci on-line služby „Help with English“ nabízí žákům ZŠ a studentům SŠ pomoc s doučováním angličtiny. Pravidelně také pořádá výtvarné a literární soutěže.

Služby a akce pro školy

Základním a středním školám nabízí American Corner exkurze, lekce a besedy v českém i anglickém jazyce, besedy s americkými diplomaty a dalšími hosty, filmová promítání a workshopy 3D tisku. Učitelům nabízí workshopy, výukové materiály k zapůjčení, zdarma materiály o USA a výuce angličtiny.

Další informace najdete na webu www.kmo.cz.

Všechny akce a služby American corner Ostrava jsou zdarma s výjimkou absenčního půjčování dokumentů, které je zpoplatněno dle platného ceníku KMO.