Anglicky se dá vyučovat matematika, přírodopis i tělocvik

Zobrazit: Anglicky se dá vyučovat matematika, přírodopis i tělocvik

Metodu výuky CLIL zařadili v letošním školním roce do výuky čtyři učitelé Základní školy Provaznická z Hrabůvky. Matematiku, přírodopis, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu vyučovali současně v českém a anglickém jazyce a žáky motivoval k používání angličtiny i v běžných životních situacích. Výrazně rozšiřovali žákům anglickou slovní zásobu podle probíraných témat.

Učitelé letos využívali tištěné materiály z pořízených učitelských Resource Books nebo si sami připravovali své pracovní listy. Ty jsou vždy doslova šité na míru danému učivu, tématům, pokynům a aktivitám v daném předmětu.

Žáci zase pracovali s nově zakoupenými knihami řady „Read and discover – minibooks“, které jsou skvěle koncipovány pro práci v hodinách. Mohou být využity při individuální práci, spolupráci žáků ve dvojicích nebo pro práci skupinovou. Učitelé mají také k dispozici nahrávky všech textů, takže se v různých hodinách mohli zaměřit na rozvoj různých kompetencí, např. čtení nebo poslech s porozuměním, vyjadřování svých vědomostí a názorů na dané téma slovem či písmem. Tuto metodu používali i během opatření v době koronavirové pandemie pro  on-line výuku. Nejvíce angličtina používali během hodin videohovorů. tzv. Classroom language.

Výuka se setkala s pozitivní odezvou. Žáci mají při tomto systému výuky větší zájem a zapálení pro cizí jazyk a cizí jazyk začali používat pro komunikaci naprosto spontánně.