Asertivní techniky – jak zvládat emoce, popř. dovednosti efektivní komunikace a řešení konfliktů

Datum: 16. 09. 2021
Čas: 08:00 - 13:30
Místo: Středisko volného času, Ostrčilova 19/2925, Ostrava

V rámci projektu MAP ORP Ostrava II proběhne dne 16.9.2021 přednáška na téma „Asertivní techniky – jak zvládat emoce, popř. dovednosti efektivní komunikace a řešení konfliktů“.

Téma semináře:

Hlavním tématem tohoto semináře je seznámení účastníků s efektivní komunikací a vedením obtížného rozhovoru. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům návod, jak konstruktivně hledat řešení vzniklých situací bez pocitu ztráty důstojnosti všech zúčastněných. Účastníci se dozví, jak zajistit v rozhovoru bezpečné prostředí pro sebe i rodiče, se kterým rozhovor povedou, jak se na rozhovor připravit (např. stanovení cíle jednání) a také se seznámí se scénářem rozhovoru.

Lektorka: Mgr. Marie Komárová, speciální pedagog.

!!!POZOR ZMĚNA!!! Seminář je určen pro všechny pedagogické pracovníky v ORP Ostrava.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/asertivni-techniky-jak-zvladat-emoce-popr-dovednosti-efektivni-komunikace-a-reseni-konfliktu/

Účast na semináři je bezplatná, epidemiologické podmínky účasti se řídí aktuálně platným nařízením Vlády ČR.

Těšíme se na setkání s Vámi.