Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu

Datum: 19. 02. 2020
Čas: 09:00 - 14:00
Místo: budova Nové radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava, č. dveří 406, 4. patro

Program semináře: seminář nabídne účastníkům ukotvení pozice asistenta pedagoga z pohledu aktuální legislativy. Rozdíl mezi asistentem pedagoga na běžné škole – škole podle §16, poskytování podpůrného opatření formou asistenta pedagoga. Rozlišení pojmů asistent pedagoga, školní asistent a osobní asistent. Vymezení pracovní náplně a správné nastavení kompetencí. Představení funkčního systému metodického vedení asistentů pedagoga.

Lektorka semináře: Mgr. Petra Poláčková, zástupkyně ředitele Základní školy speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 41/98. V rámci DVPP se zabývá vzděláváním pedagogů v oblasti práce s žáky s mentálním postižením, spolupráce asistenta pedagoga a učitele, využití iPadů u žáků se SVP, využití robotických pomůcek ve výuce a volnočasových aktivitách u žáků s mentálním postižením.

Určeno pro: ředitele ZŠ a MŠ, pedagogy základních a mateřských škol, asistenty pedagoga.

Registrace: https://map.ostrava.cz/udalosti/asistent-pedagoga-a-jeho-postaveni-ve-vzdelavacim-procesu/