Badatelská výuka v terénu CHKO Beskydy

Zobrazit: Badatelská výuka v terénu CHKO Beskydy

Tým učitelů Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy-Poruby zrealizoval další úspěšný badatelský víkend.  

Projekt Badatelská výuka v terénu je spolufinancován statutárním městem Ostrava z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.  

Ve dnech 22.-24. října 2021 se konala již druhá badatelská výuka v terénu, tentokrát v CHKO Beskydy.  Na žáky přihlášených ostravských základních škol čekaly badatelské úkoly z fyziky zaměřené na oblast optiky – UV světlo, lasery a luminiscence.

Biologická část bádání byla zaměřena na určování obyvatelů doupných stromů a zkoumání rozmanitosti hub a lišejníků. Žáci si také vyzkoušeli odlévaní a determinaci zvířecích stop.

V rámci zeměpisu se děti orientovaly na pozorování členitosti krajiny a určování významných krajinných prvků.

A protože i bádání může občas způsobit požár, měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si práci s hasicím přístrojem.  

Dle ohlasů doprovázejících učitelů i žáků samotných se akce opět velmi vydařila a všichni se již těší na další přírodovědné setkání.

Zdroj textu a fotografií: Gymnázium Olgy Havlové