BADATELSKÝ VÍKEND V MALENOVICÍCH

Zobrazit: BADATELSKÝ VÍKEND V MALENOVICÍCH

První červnový víkend se uskutečnil další z řady badatelských víkendů pro ostravské základní školy, které organizují někteří vyučující gymnázia Olgy Havlové.

Akce se zúčastnilo 16 žáků ze čtyř základních škol. V průběhu víkendu si vyzkoušeli badatelské úlohy na různé metody rozdělávání ohně, odhad měření délky, sběr a determinaci vodních a půdních bezobratlých živočichů či úkoly na geomorfologii území Satinských vodopádů. Nově byla zařazena také badatelská úloha na téma stopy historie v Beskydech.

Na průběhu celého badatelského víkendu se podílelo také 10 studentů gymnázia Olgy Havlové, za což jim patří velké poděkování.

„Všem účastníkům z řad žáků i pedagogů základních škol děkujeme za účast a žákyním ZŠ Provaznická
gratulujeme k vítězství,“ uvedl jeden z organizátorů akce Milan Birke.

Badatelský víkend byl financován z rozpočtu statutárního města Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území SMO na rok 2023.

Zdroj: Gymnázium Olgy Havlové