Beseda: Trestní odpovědnost dětí a dospělých

Datum: 09. 10. 2020
Čas: 08:00 - 13:00
Místo: Základní škola I. Sekaniny, Ostrava-Poruba

Beseda: Trestní odpovědnost dětí a dospělých | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Beseda bude zaměřena na odpovědnost žáků, a to jednak na obecnou odpovědnost za způsobenou škodu (újmu) podle občanského zákoníku, a dále na trestní odpovědnost mladistvých, tj. dětí od 15 let věku podle trestního zákoníku, resp. zákona č. 218/2003 Sb. (o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy…). Žáci se dozví o tom, jaké tresty jim mohou být soudem uloženy, o tom, že lze trestat i děti trestně neodpovědné, tj. mladší 15 let. Vzhledem ke konkrétním problémům, které se v dané škole vyskytují, bude beseda zaměřena zejména na šikanu a kyberšikanu, žáci budou poučeni jednak o tom, jaké (trestné, protiprávní) činy mohou svým jednáním způsobit, co jim za tyto činy hrozí, jednak o tom, jak se proti takovému jednání mohou bránit. Cílem je tedy kromě seznámení „pachatelů“ s možnými následky protiprávních činů rovněž seznámení „obětí“ takového jednání s možnostmi obrany, případně poskytnutí kontaktů, kam se mohou obrátit. Beseda bude také zaměřena na problematiku související s používáním sociálních sítí – zejména sjednávání schůzek s cizími lidmi, zasílání intimních fotografií apod., dále pak na způsobení majetkových škod (např. informace o sprejerství, které může být trestným činem apod.).

Lektor:  Mgr. Jana Orszulíková