Bezplatné akce v Dolní oblasti VÍTKOVICE

Zobrazit: Bezplatné akce v Dolní oblasti VÍTKOVICE

Svět techniky jako součást Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. díky projektu FUTUROVA 2021 spolufinancovaného z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu připravil aktivity pro rozvoj talentu a nadání dětí, které jsou Vám a Vašim žákům nabízeny bezplatně.

Badatelský den pro předškolní děti ve Světě techniky

Projektový den pro předškolní děti je připraven ve Světě techniky na sváteční den 17. listopadu 2021.

V rámci tohoto Badatelského dne se děti se svými rodiči mohou vydat na zábavně poznávací industriální prohlídku expozic Malého světa techniky U6 a Velkého světa techniky. Odhalí společně tajemství historie technického pokroku od průmyslové revoluce po současnost. Vyzkouší si jednoduché experimenty a vyrobí si malý drátěný suvenýr. Pohrají si s pomůckami podle paní Montessori a vydají se do Království pohádek v nové expozici věnované Večerníčku.

Tento program neformálního vzdělávání může být přizpůsoben také pro skupinu dětí z MŠ dle jejich časových možností i v jiném termínu.

Přihlášku a registraci proveďte v rezervačním systému zde, kapacita je omezená na 12 dětí s doprovodem.

Mise FUTUROVA 21

Pro děti ve věku 10–12 let je připravený dvoudenní program Mise FUTUROVA 21, který je naplánován na 27. – 28. listopadu (poslední listopadový víkend) a 27. – 28. prosince (vánoční prázdniny).

Znečištěné vody, vyčerpání zdrojů a hromady odpadků. Mnozí z nás nad tím mávají rukou, že se jich to netýká. Ale představte si, že se ráno probudíte do hluku aut, z okna vidíte, co dýcháte, televizi si nepustíte, protože není elektřina. Pitná voda, nezbytná pro život zabíjí. Že to je sci-fi? Uvidíme. Zde začíná mise na záchranu planety – Mise FuturOVA 21.

Kapacita je 16 dětí ve věku 10 – 12 let.

Rezervace provádějte na těchto adresách:

27. – 28. listopadu (poslední listopadový víkend) – rezervace zde.

27. – 28. prosince (vánoční prázdniny) – rezervace zde.

Pro školy, SVČ a DDM

Také doplňkovou či zájmovou školní výuku nebo zájmové aktivity realizované v ostravských Střediscích volného času či v Domech dětí a mládeže lze zpestřit návštěvou cíleně připravených nových aktivity ve Světě techniky. Kapacita je12 – 18 dětí či žáků.

Pro dvanáctičlenné skupinky předškoláků, prvňáků či druháků jsou připraveny 2 typy půldenních workshopů (8:30 – 12:00).

První workshop je zaměřen na pohádkové povídání a prožitky v expozici Večerníček doplněné výrobou malého drátěného dárečku.

Druhý workshop je orientovaný na práci s originální a jedinečnou stavebnicí Moy Toy. Děti si sestaví jednoduché a postupně složitější hračky a vytvoří společně město, v němž si mohou pohrát s vyrobenými hračkami. Kromě manuální zručnosti a dovednosti sestavovat podle plánku, si osvěží také základní znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu. Rezervaci můžete provést přímo zde.

Pro žáky 5. – 6. tříd je připraven půldenní workshop Rozhýbej svět!  Žáci budou seznámení s technikou animace stop-motion a jejím zpracování v aplikaci i-movie. Uvidí různé finty jak připravit kvalitní obsah, upravit animaci a vyrobit si vlastní postavy i scénu. Výsledkem bude krátký animovaný snímek.

Skupiny žáků od 7. ročníku se mohou zapojit do aktivity nazvané Ptačí budky pro ZOO. Jedná se o výrobu podle plánu a dle požadavků odborníků na ornitologii tak, aby vyhovovaly potřebám ptačích obyvatel a současně aby v nich byli v bezpečí.

Knihy jsou nositeli vzdělanosti, jsou nezbytnými nosiči zkušeností a poznání. Půldenní workshop Kde se vzala kniha ukáže žákům některé technické a umělecké činnosti, které vzniku knihy předcházejí. Účastníci se pokusí o techniku kaligrafie, sazbu textu pomocí kovových liter i samotnou vazbu listů do podoby knihy.

Badatelský den neboli celodenní laboratorní bádání (v čase 8:30 – 15:00) s názvem Zachraňme svět nabízí školákům z 8. a 9. tříd zamyslet se nad řešením stávajících problémů životního prostředí a vzrůstající potřeby elektrické energie. Aktivita se realizuje v nově vytvořené expozici Světa civilizace, v laboratořích i v dalších částech expozic Světa techniky, kde se žáci seznámí s moderními technologiemi.

Objednávky programů

Lenka Weglorz, e-mail lenka.weglorz@dolnivitkovice.cz nebo telefonicky na čísle +420 601 571 441.

Zdroj: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.