Bezplatné Webináře z „Metodického portálu RVP.CZ“

Zobrazit: Bezplatné Webináře z „Metodického portálu RVP.CZ“

Webináře pro oblast kariérového poradenství, čtenářské gramotnosti, ke vzdálené výuce aj.
K účasti na webináři je potřeba se registrovat na rvp.cz.

7. 12. 2021, 20:00 – Zkušenosti s postupy diferenciace a individualizace při vzdálené výuce Účastníci webináře se seznámí s výsledky výzkumu ve vybraných krajích, jak učitelé přistupovali k diferenciaci a individualizaci při distanční výuce. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.

8. 12. 2021, 20:00 – Dovednosti řízení kariéry – praktické podněty pro kariérové poradenství ve škole

V zářijovém webináři Mgr. Jan Brabec předal zkušenosti s vybranými aktivitami zaměřenými na rozvoj schopností žáků pojmenovat a definovat své kompetence pro vzdělávání a trh práce. Udělejme společně další krok v kariérovém poradenství a zaměřme se na řízení kariéry.

15. 12. 2021, 20:00 – Ilustrace, kniha a literatura

Mgr. Kateřina Černá učí český jazyk na 1. stupni a výtvarnou výchovu na obou stupních. V prvním plánovaném webináři nabídne inspiraci do hodin čtení. A je téměř jisté, že ani výtvarná výchova nebude v tomto webináři popelkou.

Další aktuální příspěvky:

Odborné článkyMateriály do výukyZ ostatních aktivit
20 důvodů, proč se bráníme online výuce
autor: Jaroslav Mašek Proč se bráníme online výuce? Důvodů lze najít hodně. Dokážeme najít i protiargumenty? Supervize je pomoc, ne kontrola
autor: Irena Smetáčková Supervize je nástrojem profesního rozvoje. Metodika výběru a zavádění kolegiálního sdílení do škol a krátké video o supervizi vychází z autentických zkušeností a prožitků profesionálů. Cizí jazyk a digitální technologie na gymnáziích
autor: Martina Dočekalová Článek informuje o rozvoji digitální kompetence ve výuce cizích jazyků a přibližuje čtenářům Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume. 
Včela různými aktivizačními metodami
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová Pracovní list lze využít při výuce žáků 3.–5. ročníku, a to v hodině přírodovědy, informatiky nebo v rámci mezipředmětových vztahů například během projektového dne. Populace a migrace prakticky
autor: Petr Tišl Materiál poslouží jako podpora výuky tématu Obyvatelstvo.  Lze využít v 1. ročníku střední školy, je ale aplikovatelný i v nejvyšších ročnících školy základní. Vyrábíme svůj první herbář
autor: Mgr. Pavlína Hublová Pracovní list s podrobným postupem pro tvorbu herbáře (doporučeno pro 2.–3. ročník), kritérii pro hodnocení a prostorem pro sebehodnocení hotové práce.
Blogy To nejzajímavější z měsíce října Top 100 aplikací pro EdTech Sestavy úloh Bobříka informatiky (a diginovinky listopad 2021 #1) Český znakový jazyk pro asistenta pedagoga I, II