BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ a MŠ HORYMÍROVA

Zobrazit: BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ a MŠ HORYMÍROVA

Ve středu 20. 4. 2022 proběhlo další setkání ostravských základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokráte na Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace.

Setkání a školení se se zúčastnilo 40 zástupců 3. – 9. tříd. Na ZŠ Horymírova žákovský parlament funguje, avšak stejně jako na jiných školách, byly jeho aktivity ovlivněny pandemickou situací minulých let. Členové parlamentu školy se dokázali scházet i během distanční výuky. V současné době probíhají pravidelná setkání jednou měsíčně, v rámci kterých mohou žáci podávat podněty pro zlepšení fungování školy a své nápady na realizaci všestranných aktivit ve škole.

V průběhu setkání se v dopoledních hodinách zástupci tříd věnovali zmapování aktuálního stavu žákovského parlamentu, poté absolvovali aktivitu „Sextant“ (napomáhá ke zlepšení komunikace tím, že participanti musí dojít ke společnému konsensu), věnovali se seznamovacím a teambuildingovým aktivitám, protože dobrý tým je základem fungování každého parlamentu, a to si žáci připomenuli i v rámci školicí částí, ve které řešili rovněž i přínosy školního parlamentu. Žáci, stejně jako na jiných školách, dostali prostor na své nápady a mohli prostřednictvím práce ve skupinkách navrhnout aktivity, do kterých se mohou zapojit a zorganizovat je. Celé dopoledne na škole proběhlo v příjemné atmosféře a účastnici si ho užili. Tento impuls, v podobě příjemného projektového dopoledne, bude snad další motivací pro práci a aktivitu žáků v žákovském parlamentu.