BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ ve Slezské Ostravě

Zobrazit: BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ ve Slezské Ostravě

Dne 14.6.2022 se uskutečnilo další setkání zástupců Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO), tentokrát se žáky 4 základních škol z městského obvodu Slezská Ostrava. V rámci tohoto setkání proběhlo rovněž i školení zaměřené na neformální vzdělávání žákovských parlamentů.

V posledních měsících se PDMMO soustředí na rozvoj žákovských parlamentů základních i středních škol, a to v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“. Snaží se tak podporovat rozvoj žákovských parlamentů v Ostravě, které mimo jiné umožňují otevřenější komunikaci žáků s vedením jejich škol. Na pořádaných školeních dochází také k vzájemnému propojení jednotlivých škol, jejich žáků i kantorů.

Pro zástupce žákovských parlamentů bylo připraveno dopoledne plné rozmanitých aktivit. Žáci otevřeně diskutovali o důležitých problematikách a představě o „ideální škole“. Hlavními tématy setkání se staly zejména vztahy žáků a učitelů, modernější vyučovací pomůcky, zpříjemnění školního okolí nebo čisté toalety. V rámci jedné z aktivit také sdíleli žáci informace o přesném fungování svých parlamentů, pořádaných akcích i budoucích plánech. Mohli tak čerpat vzájemnou inspiraci. V průběhu dne nechyběly ani krátké, zábavné motivační aktivity tzv. energizéry.

Hosty tohoto školení, které proběhlo pod záštitou městského obvodu Slezská Ostrava, byli místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava Ing. Roman Goryczka a vedoucí odboru školství městského obvodu Slezská Ostrava Mgr. Petra Neuwirthová.“

Kontaktní údaje na PDMMO