BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ a MŠ VOLGOGRADSKÁ

Zobrazit: BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ a MŠ VOLGOGRADSKÁ

V pátek 8.4.2022 proběhlo další setkání ostravských základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokráte na Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace.

Žákovský parlament školy je silně ovlivněn covidovou situací, která byla v minulých letech. Někteří žáci školy zatím neměli možnost poznat, jak parlament na jejich škole funguje a s jeho činností se teprve postupně seznamují. Žákovský parlament školy tvoří zástupci žáků 3. až 9. tříd. Setkání se členy PDMMO probíhalo 4 vyučovací hodiny; v první části setkání probíhalo seznámení žáků žákovského parlamentu a mapování jeho aktuální situace. Výstupem setkání byl list aktivit, který bude předán vedení školy. Aktivity byly analyzovány v rámci brainstormingu ve skupinkách a následně prezentovány před plénem žákovského parlamentu. Žáci se chtějí na těchto aktivitách sami rovněž podílet, jedná se např. o barevný týden na škole, učení se venku, sportovní turnaje, den naruby (žáci v roli učitelů, např. vyšší ročníky učí ve vyšších) a mnoho dalších.

Tato škola byla již jedenáctou ostravskou ZŠ, která se zapojila do aktivit projektu „Bo nám to není jedno!!!“. Projektový den, stejně jako předešlá setkání na jiných ZŠ, se setkal s pozitivním ohlasem, což přispívá k rozvoji spolupráce mezi žákovským parlamentem a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy, která je realizována a podporována ze strany |Střediska volného času Korunka a Statutárního města Ostravy, v rámci jednotlivých aktivit projektu „Bo nám to není jedno!!!“