BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ na Ostravě-Jih

Zobrazit: BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ na Ostravě-Jih

Dne 15. 6. 2022 se uskutečnilo další setkání žáků základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO)v rámci projektu „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“; tentokráte proběhlo v městském obvodě Ostrava-Jih.

Společné setkání žáků se členy PDMMO podpořil městský obvod Ostrava-Jih. Jednání proběhlo přímo v zasedacím sále zastupitelstva MO Ostrava-Jih a zúčastnili se ho zástupci ze 14 ZŠ.

Zástupci z jednotlivých škol, stejně jak tomu bylo i u jiných městských obvodů, dostali prostor především pro seznámení se s činnostmi ostatních žákovských parlamentů, mohli se inspirovat příklady dobré praxe, což jim napomůže v dalším rozvoji jejich školních žákovských parlamentů (ŽP). Rozvoji jednotlivých ŽP pomohla i práce ve skupinách, kde se žáci a učitelé zamýšleli nad představou ideální školy. Po této skupinové práci následovala diskuze o přínosech ŽP, ve které si žáci a učitelé povídali o výhodách těchto žákovských orgánů.

Uvedené setkání nebylo v letošním školním roce poslední, v příštím týdnu zavítají zástupci PDMMO ke školám z MO Moravská Ostrava a Přívoz.

Kontaktní údaje na PDMMO