Bo nám to není jedno!!! – ZŠ v Moravské Ostravě a Přívoz

Zobrazit: Bo nám to není jedno!!! – ZŠ v Moravské Ostravě a Přívoz

Dne 20. 6. 2022 proběhlo další setkání zástupců žákovských parlamentů základních škol s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy v rámci projektu „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“, které se setkalo s velkým zájmem. Setkání bylo tentokráte určeno pro ZŠ zřízené obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a zúčastnilo se ho celkem 7 ZŠ z 8.

V průběhu dne se žáci i koordinátoři seznámili s přínosy žákovských parlamentů na školách, představili své žákovské parlamenty, které pomáhají ke zlepšení života na jejich školách, mohli čerpat inspiraci od druhých a výstupem je rovněž sepsání podnětů pro IDEÁLNÍ ŠKOLU, které již byly prezentovány zřizovateli škol.

Tento výstup byl zpracován v rámci skupinových diskuzí, žáci považují za potřebné např. dobré klima školy, spolupráci mezi třídami na škole, nebo i mezi školami. Z řad koordinátorů zazněla potřeba moderního vybavení, dobrého kolektivu, nebo taky potřeba pravidelného setkávání koordinátorů ŽP tak, aby měli prostor pro čerpání inspirace, nebo pro navázaní spolupráce.

Součástí setkání byla i prezentace žáků ZŠ Generála Píky o výměně mládeže v polské Rajczi, kterého se mohli žáci školy zúčastnit i díky Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. 

V současné době máme do projektu „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“ zapojeno celkem 35 základních škol !!!