Centrum kolegiální podpory na ZŠ I. Sekaniny

Zobrazit: Centrum kolegiální podpory na ZŠ I. Sekaniny
Datum: 30. 11. 2021
Čas: 14:15 - 16:00

Základní škola I. Sekaniny v Ostravě-Porubě realizuje projekt Talentárium, který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Jednou z klíčových aktivit projektu je Centrum kolegiální podpory zaměřené na oblast robotiky.

V roce 2020 bylo vytvoření činnostního centra o to přínosnější v době, kdy dochází ve školách ke změně školních vzdělávacích programů vlivem změn v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí.

Do konce kalendářního roku budou v centru probíhat workshopy pro různé cílové skupiny.

Pro vlastní učitele žáků 1. stupně škola organizuje workshop na téma “Robotické hračky ve výuce II“. „Práce s robotickými hračkami zařazujeme nejen do předmětu logika, ale i do ostatních předmětů, neboť rozvíjí u žáků logické myšlení, kreativitu, matematickou a čtenářskou gramotnost, týmovou spolupráci, trpělivost, přesnost, pečlivost, soustředěnost a mnoho dalších dovedností,“ popsala Miroslava Bukovská, ředitelka školy.

Pro koordinátory nadání porubských základních ZŠ I. Sekaniny organizuje workshop na téma „Metody práce s talentovaným žákem“, kde se učitelé seznámí s využitím vzdělávacích her ve výuce, s konkrétními metodami práce s nadanými žáky v heterogenní třídě, s přesahem robotiky do jiných předmětů.

Pro všechny pedagogy, které robotika zajímá, pořádáme workshop „Roboti ve výuce ZŠ“, ve kterém nabízíme prostor pro sdílení zkušeností z naší praxe. Představíme praktické tipy a postupy, naše dosavadní zkušenosti, které jsme získali v počátcích zavádění nové informatiky do výuky žáků od 2. tříd. Chceme oslovit zájemce, kteří se rozhodují, které robotické stavebnice a pomůcky pořídit a nejsou si jisti výběrem, mohou si je u nás prakticky vyzkoušet, poradíme jak řešit skladování, nabíjení robotů a mnohé další. Účast je pro zájemce zdarma. Akce se uskuteční 30. listopadu 2021 od 14:15 do 16:00 hod. Zájemci, přihlaste se na skola@sekaniny.cz. Před konáním workshopu potvrdíme konání a podmínky účasti vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením,“ pozvala zájemce z řad pedagogů ředitelka školy.

„Věříme, že tyto akce jsou pro pedagogy přínosné. Každá výuková oblast, každý předmět je dnes ovlivněn digitálními kompetencemi. Musíme naše žáky učit informaticky přemýšlet, programovat, rozumět technologickým systémům a navrhovat je,“ dodala Miroslava Bukovská.