České děti se hýbou, ve volném čase jsou aktivní a sportují. To však nestačí.

Zobrazit: České děti se hýbou, ve volném čase jsou aktivní a sportují. To však nestačí.

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků, udělala v letech 2019 a 2020 studie, ze kterých vyplývá zjištění že, české děti jsou ve svém volném čase aktivní, ale nestačí to.

Děti svůj volný čas plní týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích, nebo v mládežnických organizacích. To se týká 86 % školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu.

Většina dětí ve věku 11–15 let dokonce pravidelně sportuje (66 %) a věnuje se pohybové aktivitě organizovaně ve sportovních klubech a kroužcích. Sportovní vyžití ale ještě neznamená celkový dostatek pohybu. Pohyb se totiž vytrácí z běžného života. Chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či kroužků. Množství aktivního pohybu navíc klesá s věkem.

Doporučení WHO: Děti a dospívající by se měli hýbat každý den po dobu alespoň 60 minut.

Z výsledků studií HBSC a doporučení WHO vyplívá, že by se měli rodiče více snažit dětem a dospívajícím mladistvým do života zařadit kromě organizovaných aktivit také neorganizované aktivity, jako je chůze do školy, cyklistika nebo hráni si na dětských hřištích se svými vrstevníky.