Chaloupka ve světě inkluze

Zobrazit: Chaloupka ve světě inkluze

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka ve spolupráci společně s osmi mateřskými školami a Magistrátem města Ostravy realizuje od září roku 2020 projekt Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě. Projekt se zabývá především romskými rodinami. Školní asistenti pracují jak s žáky v mateřských školách, tak v terénu, kdy se snaží motivovat rodiny s nezájmem o vzdělávání. Asistenti usilují o vyvrácení obecně negativního povědomí o vzdělávání a vzdělávacích institucích. Jejich schopnosti tkví v navázání se na rodiče a získání jejich důvěry.

V rámci projektu se pro rodiny připravují workshopy s důrazem na důležitost vzdělávání. Cílem je vést romské rodiny k podpoře a návštěvnosti vzděláváních institucí. Neformální předškolní centrum Chaloupka je připraveno pro děti, které se zatím neúčastní předškolního vzdělávání. V centru pracují odborní specialisté, kteří individuálně s dětmi pracují a rozvíjejí jejich prosociální, kognitivní či emoční dovednosti.

Projekt podporuje kromě asistentů také další pedagogické i nepedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se společně scházejí, sdílejí své zkušenosti a praxi. Školní asistenti pravidelně realizují náměty pro „Tématická setkání“, kterých se účastní odborní lektoři. Lektoři domluvené téma prezentují na míru potřebám pracovníků.

V prvním půlroce projektu se podařilo podpořit celkem 133 dětí z mateřských škol ohrožených sociálním vyloučením. Projekt se zaměřuje také na ohrožené žáky škol, kterým se snaží pomáhat prostřednictvím individuálního doučování v Neformálním klubu Chaloupka. Díky této službě se podařilo podpořit celkem 17 žáků ohrožených školním neúspěchem od září roku 2020.