Činnost asistentů projektů RRP OV v době mimořádných opatření

Zobrazit: Činnost asistentů projektů RRP OV v době mimořádných opatření
Datum:

V době nouzového stavu a mimořádných opatření asistentky sociální inkluze projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II pracují nadále. V mateřské škole Na Liščině poskytuje asistentka základní nepedagogickou podporu rodičům dětí, provádí informační a osvětovou činnost v rámci komunity a podílí se na šití i distribuci roušek. V mateřské škole Komerční se asistentka sociální inkluze věnuje problematice rozvoje předmatematických dovedností u předškolních dětí vzdálenou formou. Vytvoření vzdělávacích činností pro rozvoj předmatematické gramotnosti a jejich ověření v prostředí MŠ je totiž výbornou inspirací v rámci sdílení příkladů dobré praxe.

Mimořádného významu a funkční spolupráce nabývají v době uzavření ZŠ také účinné tandemy asistent – učitel. Školní asistenti zapojení do našeho projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se efektivně podílejí na práci s žáky, pracují nad jejich portfolií, využívají prostor pro společné přípravy na online doučování i konzultace, předávají pedagogům zpětné informace o potřebách žáků a aktivně zapojují rodiče do domácí přípravy žáků.

MŠ Na Liščině
MŠ Na Liščině
MŠ Na Liščině
ZŠ Generála Janka