Činnost odborníků projektu RRP OV III v době uzavřených škol

Zobrazit: Činnost odborníků projektu RRP OV III v době uzavřených škol

Činnost školních psychologů v nouzovém stavu
Činnost ŠP zapojených v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se v době nouzového stavu nezastavila. Po jeho vyhlášení byla rodičům zaslána informace, že poradenství budou školní psychologové poskytovat i v době uzavření základních škol. Rodičům a žákům byla nabídnuta komunikace prostřednictvím online nástrojů (Skype, WhatsApp, Google Meet), emailu nebo telefonického poradenství. Rodiče pro sebe i své děti získávají náměty a tipy ke zvládnutí náročné situace – jak se efektivně učit, jak zvládat krizi, stres či jak mluvit o koronaviru. ŠP jsou v pravidelném kontaktu s ostatními pedagogickými pracovníky školy a také s dalšími školními psychology, se kterými sdílejí své zkušenosti. Současnou situaci zvládají dobře, ale nejvíce se těší na znovuotevření svých škol.

Činnost školních speciálních pedagogů v nouzovém stavu
Na začátku výuky na dálku bylo pro školní speciální pedagogy důležité určit druh komunikace s každým dítětem a jeho rodičem. Nejobtížnější to bylo u dětí ze sociálně slabších rodin, kde se muselo vycházet z reálně situace v rodině. Rodinám, které nemají k dispozici počítač ani tiskárnu, jsou cvičení zadávána telefonicky, případně si vytištěné pracovní listy mohou vyzvedávat na recepci ve škole. Nejčastěji probíhá komunikace ŠSP s dětmi a rodiči stejně jako komunikace učitelů s žáky – emailem, přes elektronickou žákovskou knížku, Skype, WhatsApp apod. Z reakcí ostravských školních pedagogů zapojených v projektu je zřejmé, že se jim daří udržet kontakt s většinou žáků a často dochází i ke zlepšení vztahů s rodiči. Speciální pedagogové se zaměřují na zadávání praktických úkolů a tipů k reedukaci, navíc nabízí také možnost online konzultací. Připojují také oddechovou část – jazykolamy, hádanky a rébusy, u kterých žáci nepotřebují dopomoc. Největší překážkou pro zapojení žáků do výuky na dálku, podle speciálních pedagogů, je špatná nebo chybějící technická vybavenost domácností žáků, kdy v rodině chybí potřebné zázemí pro online výuku.

Činnost sociálních pedagogů v nouzovém stavu
Význam činnosti sociálních pedagogů se výrazně projevuje právě dnes v době uzavření škol. SP spolupracují s pedagogy, sdílejí zadané úkoly a řeší jednotlivé případy při nespolupráci rodičů s třídním učitelem. Podle informací sociálních pedagogů ostravských základních škol zapojených v projektu většina oslovených zákonných zástupců žáků na zaslané emaily reaguje, se SP jsou v telefonickém kontaktu, někteří využívají online komunikace. SP se zaměřují na pomoc žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, formou online doučování nebo video hovorů. Dětem, které nemají přístup k internetu, sociální pedagogové tisknou a předávají zadané úkoly. Bohužel i přes zvýšené úsilí se sociálním pedagogům s některými žáky a jejich rodiči komunikace nedaří. Problémové situace řeší ve spolupráci s OSPODem nebo se snaží rodiny kontaktovat prostřednictvím komunity. Častým problémem je doručení pracovních materiálů do domů, kde jsou schránky uvnitř zamčeného vchodu a rodiče nejsou doma nebo neotevírají. Avšak ve většině případů je spolupráce s rodiči dobrá. Sociální pedagogové svoji roli plní s velkým nasazením a pro zvládnutí výuky na dálku jsou skutečným přínosem pro školu a především pro rodiny bez počítačového vybavení.