COVID – 19 aktuálně: Otevření krizové MŠ

Zobrazit: COVID – 19 aktuálně: Otevření krizové MŠ

Na základě požadavků ze strany rodičů/zaměstnanců IZS, kteří mají v současné době své mateřské školy v karanténě, se od 19.10. otevře i  MŠ Ostrčilova (spadající pod  ZŠ a MŠ Ostrčilova) pro děti rodičů/zaměstnanců IZS.  Pro tyto děti bude vyčleněna samostatná třída a přidělený pedagogický personál bude fungovat odděleně od ostatních běžných tříd tak, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními kmenovými dětmi, které standardně školku navštěvují.

V současné době mapujeme situaci i na dalších krizových/pohotovostních MŠ, zda je ze strany rodičů spadající pod IZS, jejichž školky jsou zavřeny z důvodu nařízené karantény KHS –  zájem i v jejich lokalitách. Zatím otevíráme od 19. 10. 2020 MŠ Ostrčilovu a uvidíme, zda v dalších dnech  se bude situace výrazně měnit s potřebou otevřít i další školky.