Czech UN Youth Delegates/Mladí delegáti ČR do OSN 

Zobrazit: Czech UN Youth Delegates/Mladí delegáti ČR do OSN 

Česko má nové Mladé delegáty ČR do OSN! Českou republiku zastupuje Pavel Linzer, bývalý předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a Kryštof Stupka. Společně se chtějí soustředit na otázku zapojení mladých do veřejného prostoru na všech úrovních a zvyšování povědomí o OSN.

Pavel za hlavní myšlenku svého mandátu považuje “uvažovat globálně a měnit svět lokálně”. V rámci něj chce proto upozorňovat na nutnost začít řešit celospolečenské problémy také na úrovni měst a obcí.

Během svého mandátu se Kryštof zaměří na lidská práva, rovnost a otázku just transition v kontextu klimatické změny. Společně musíme zajistit, aby cesta k zelenější společnosti byla založena na zásadách rovného zacházení tak, aby nikdo nebyl opomenut.

Puede ser una imagen de 2 personas, personas de pie y texto que dice "MLADÍ DELEGÁTI OSN UNITED NATIONS NATIONS UNIES"

Výběrem nových delegátů končí mandát delegátek Simony Petrů a Kristiny Šusové, které dva roky velmi proaktivně zastupovaly českou mládež na světové úrovni, za což jim patří velký dík. Svým odhodláním a prací přispěly mimo jiné i k dalšímu rozvoji Programu Mladých delegátů ČR do OSN. Více o jejich práci se dozvíte zde: https://mladiosn.cz/delegati_delegatky/

Nové delegáty vybrala společná komise Česká rada dětí a mládežeMinisterstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.