Další obvodní mládežnický parlament vznikne v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky 

Zobrazit: Další obvodní mládežnický parlament vznikne v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky 

Ve středu 10.5.20223 se sešli zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a SVČ Korunka s vedením městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a ředitelem Základní školy Generála Janka. Na schůzce byl představen zástupcům obvodu a školy koncept fungování žákovských i obvodních parlamentů.

Napříč všemi zástupci panoval zájem podporovat žákovské iniciativy. Na ZŠ Generála Janka vznikne od příštího roku žákovský parlament a SVČ Korunka pak zastřeší spolu se zřizovatelem školy (MO Mariánské Hory a Hulváky) nově vznikající obvodní mládežnický parlament.

Parlament dětí a mládeže města Ostravy připraví pro žáky vzdělávací program, kterým žákům přiblíží fungování žákovského parlamentu, který bude jedním ze základních stavebních kamenů pro vybudování obvodního parlamentu.