Debata kandidátů na primátora města Ostravy

Zobrazit: Debata kandidátů na primátora města Ostravy

V pátek 9. 9. 2022 uspořádal Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) „Debatu kandidátů na primátora města Ostravy“.

Akce se uskutečnila v budově Střediska volného času Korunka. Cílem této aktivity bylo motivovat mladé lidi k většímu zájmu a zapojení se do veřejné dění, přiblížit jim komunální politiku a plnoleté studenty pak motivovat k tomu, aby chodili k volbám.

Debaty se zúčastnilo sedm lídrů kandidátních listin, a to konkrétně Mgr. Jan Dohnal, Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., Mgr. Jiří Jureček, Ing. Martin Juroška, Ph.D., Ing. Petr Kajnar, Ing. Tomáš Macura, MBA, JUDr. Lukáš Semerák.

Kandidáti diskutovali před sálem plným žáků a studentů o tématech, které mladé lidi v Ostravě trápí. Debata byla rozdělena do dvou částí. První část byla řízená moderátory a byla zaměřena na otázky k tématům bezpečnosti, bydlení, vyloučených lokalit, ekologie a fungování města. Ve druhé části pak dostali prostor diváci. V této části se s kandidáty řešil např. severní spoj, nebo podpora sportu. V průběhu dopoledne proběhly i simulované volby, do kterých se mohli zapojit všichni přítomní.

Mladí lidé tak ukázali, že jim to není jedno!!!