Den GIS a metodické kurzy VŠB-TUO

Zobrazit: Den GIS a metodické kurzy VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava se zapojuje do celosvětové popularizační akce GIS DAY. Z tohoto důvodu vám nabízí možnost přihlásit vaše žáky do workshopů. Více informací naleznete níže.

.

.

.

.

Den GIS – 18.11.2022

Workshop na VŠB-TUO ve dvou časech se stejným obsahem

 • 08:15 – 10:15 – přihlásit svou třídu můžete ZDE
 • 10:30 – 12:30 – přihlásit svou třídu můžete ZDE

Program

 1. Co to je GIS
 2. Ukázky webových aplikací, např. pro analýzu terénu
 3. Volitelná aktivita:
  • tvorba mapy ve volně dostupném programu QGIS
  • tvorba 3D modelu budovy ve webové aplikaci SketchUp

Svůj výběr volitelné aktivity napište na popularizace@vsb.cz.

________________________________________________________________________________________________________________

Den GIS – 1.12.2022

 • 9:00 – 12:00 – přihlásit svou třídu můžete ZDE

Program

 1. Úvodní přednáška (geoinformatika a geoinformační technologie)
 2. Aktivity ve skupinách:
  • práce s dronem
  • akční hra v areálu univerzity „najdi zloděje“ s pomocí GPS a mobilní mapové aplikace
  • virtuální realita (3D brýle a další aplikace)

________________________________________________________________________________________________________________

Metodický kurz „Jak vést technický kroužek – Kybernetika“

Metodický kurz pro vedoucí technických kroužků nebo pro ty, kteří by to chtěli zkusit.

 • jak děti zaujmout a nadchnout pro techniku
 • metodika vedení technického kroužku
 • seznámení se základy kybernetiky, elektroniky, programování, robotiky a měřící techniky
 • používání stavebnic Arduino a LEGO Mainstorms
 • sestavení a naprogramování funkčního modelu

Kurz zahrnuje teoreticko-metodickou a praktickou část, včetně výroby funkčního modelu.

Lektor: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. – pedagog na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, popularizátor robotiky a kybernetiky, vedoucí technických kroužků

Na každý termín je nutné se zaregistrovat a zároveň přihlásit na uvedený e-mail.

 • Termín: 18. 11. 2022
 • Místo: VŠB-TUO
 • Kontaktní osoba: Hana Hanzlíková

________________________________________________________________________________________________________________

Metodický kurz „Jak pracovat s talenty (nadanými žáky)“

Metodický kurz pro pedagogické pracovníky, kariérové a výchovné poradce ZŠ a SŠ se tentokrát zaměří na prohloubení teoretických i praktických poznatků k rozvoji klíčových kariérních kompetencí žáků ZŠ a SŠ. Kurz přinese aktuální informace z několika mezinárodních a národních výzkumů ohledně motivace a potřeb z pohledu trhu práce, seznámí s trendy pro 21. století. Obsahuje tipy na možnou implementaci ve výuce už na ZŠ a SŠ, s důrazem na včasnou přípravu žáků na budoucí uplatnění. Pojem „talentovaní žáci“ pojímá kurz šířeji v kontextu individuálního rozvoje potenciálu všech žáků.

 • Jaké jsou motivace a potřeby v současném vzdělávání z pohledu trhu práce?
 • Jak lze pohlížet na „talent“?
 • Jak lze stavět kariéru na talentech/klíčových kompetencích již od útlého věku?
 • Jak podpořit osobní rozvoj žáka?

Lektoři:
Ing. Kateřina Kučová
Mgr. Alice Šustková
Ing. Andrea Šimoníková

Na každý termín je nutné se zaregistrovat a zároveň přihlásit na uvedený e-mail.

 • Termín: 1.12.20229:00-16:00
 • Místo: VŠB-TUO
 • Kontaktní osoba: Tereza Benešová

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.