Den zdraví

Zobrazit: Den zdraví

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, díky finanční podpoře města Ostravy, již po několikáté realizovala úspěšný projekt „Den zdraví“. Jedná se o edukačně preventivní akci určenou dětem mateřských škol a žákům 1. až 5. tříd základních škol. V roli školitelů jsou studenti a vyučující, kteří při programech promění budovu školy v nemocniční zařízení plné improvizovaných ambulancí. Škola využívá potenciál vybavení odborných učeben, ve kterých si děti upevňují vztah ke zdravému životnímu stylu, vhodné výživě i hygieně. Základní myšlenkou je především prevence úrazu, popálenin, intoxikací souvisejících s jejich věkem, ale také ošetření zraněného, poskytnutí první pomoci a jeho transport. Akce je spojena s doprovodným programem, např. canisterapie, ukázka práce záchranářů a vybavení sanitního vozu.

„Projekt, který byl zahájen v roce 2016, se téměř okamžitě setkal s velmi pozitivním ohlasem. Všechny ročníky byly mediálně prezentovány a kapacita akce je obsazena již rok dopředu. Zájem zúčastněných mateřských a základních škol je mimořádný a každoročně převyšuje možnou kapacitu. Studenti naší školy aplikují programy v souvislosti s aktuální problematikou,
která vyplývá z vývoje dětí dané věkové skupiny. Příprava Dne zdraví je několikaměsíční prací celé školy a je vždy studenty a všemi vyučujícími kvalitně zorganizována,“ uvedla ředitelka školy Jana Foltýnová.