DEN ZEMĚ – soutěž pro žáky základních škol v Moravskoslezském kraji

Zobrazit: DEN ZEMĚ  – soutěž pro žáky základních škol v Moravskoslezském kraji

Organizace SOBIC ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska a dalšími partnery pořádá k letošnímu Dni Země několik akcí a aktivit pro všechny věkové kategorie. S ohledem na omezení spojená s pandemií COVID-19 jsou připraveny ve formě online.

Úkolem žáků 1.-9. tříd základních škol je formou obrázku, fotky nebo komiksu ukázat, jak mohou zlepšovat životní prostředí kolem sebe a pomáhat planetě, ať už tříděním odpadu, sázením stromů, jízdou na kole, ochranou přírody a ohrožených druhů nebo jakoukoliv jinou cestou, která je jim blízká. Účastníci mohou vyhrát výsadbu stromu pro svou školu, vstupenky pro dvě osoby do muzea v ostravské Dolní oblasti Vítkovic a další ceny, jako USB disky, nerezová brčka nebo rostoucí tužky.

Termín: duben 2021

Téma: Chráním Zemi!

Kontakt: Eliška Olšáková, olsakova@sobic.cz

Pravidla soutěže

Zahájení soutěže: 1. 4. 2021


Ukončení soutěže: 30. 4. 2021


Vyhlášení výsledků: nejpozději do 31. 5. 2021, soutěžící budou o výsledcích informováni e-mailem, vítězná díla budou zveřejněna na webových stránkách www.clairo.ostrava.cz.


Věk účastníků: soutěže se mohou účastnit žáci základních škol v Moravskoslezském kraji od 1. do 9. třídy.


Téma soutěže: úkolem soutěžících je vytvořit obrázek, fotku nebo komiks na téma Chráním Zemi (cílem obrázku, fotky nebo komiksu je ukázat, jak mohou lidé zlepšovat životní prostředí kolem sebe a pomáhat planetě, ať už tříděním odpadu, sázením stromů, jízdou na kole, ochranou přírody a ohrožených druhů nebo jakoukoliv jinou cestou, která je jim blízká).


Rozsah: obrázek nebo komiks – 1 list A4 nebo A3, fotografie – 1 soubor, soubory by neměly přesáhnout 10 MB.


Technika: jakákoliv (kresba, malba, koláž, fotostory aj.), díla je možné zpracovat ručně nebo pomocí digitálních programů.


Kritéria hodnocení: vazba na téma (max. 10 bodů), originalita (max. 5 bodů), estetika (max. 5 bodů)


Postup odevzdání: zaslání soutěžního díla v elektronické kopii na e-mail olsakova@sobic.cz, společně se jménem a příjmením, a jménem školy nebo jiné organizace/kroužku, který zastupuje.

Odměny pro vítěze:

  • 1. místo: stromy pro výsadbu v okolí školy (výsadba se uskuteční na podzim 2021 po domluvě a odsouhlasení školou, v případě, že škola nebude mít o výsadbu zájem, dostane vítěz některou z následujících odměn)
  • 2. místo: vstupenka pro 2 osoby do muzea v Dolní oblasti Vítkovice podle vlastního výběru
  • 3.-10. místo: drobné propagační předměty (USB disky, nerezová brčka, rostoucí tužky aj.)