Děti se seznamují s povoláním

Zobrazit: Děti se seznamují s povoláním

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, která byla poskytnuta v rámci programu na podporu školství, úspěšně zrealizovala projekt „Hrajeme si na …“.  Projekt byl zaměřen na přiblížení práce dospělých, a to zejména prostřednictvím námětových her a pomůcek, pomocí kterých si děti rozvinuly povědomí o daném povolání (kuchař, pekař, stolař, lékař atd.).

Díky tomuto projektu si děti mateřské školy založily a osadily záhony na školní zahradě. Pozorovaly práci zahradníka, pomáhaly při sadbě. V motivované hře si každý zasadil svůj tulipán. Díky pomůckám, které byly v rámci projektu zakoupeny, si děti rozvíjely manuální dovednosti při péči o rostliny.  V jiné námětové hře děti tvořily z těsta, osvojovaly si základní pracovní a hygienické návyky, seznámily se se zásadami zdravého životního stylu, zpracováním různých potravin.