Děti se staly malými zahradníky ptáčka zpěváčka

Zobrazit: Děti se staly malými zahradníky ptáčka zpěváčka

Mateřská škola Dětská 920 v Ostravě-Porubě použila dotaci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu  na rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí, jejich environmentální senzitivitu, seznámení se základy přírodních zákonů a s výzkumnými dovednostmi, tedy se základy pro budoucí „vědce“. Děti poznávaly ekologické a přírodní zákonitosti přirozeně formou vlastní zkušenosti.

V mateřské škole vznikl badatelský koutek se speciálními didaktickými a laboratorními pomůckami k pozorování a pokusům. Největší výzkumné dovednosti děti získávaly při práci s bezdrátovým mikroskopem napojeným na počítač. Materiál pro zkoumání (drobný hmyz, rostliny) děti sbíraly na zahradě mateřské školy, k čemuž využívaly zakoupené pomůcky (nasávací sběrnou pistoli, pinzety, apod.).

Na zahradě mateřské školy byly také zabudované zahradní prvky – zvýšené záhony, botanické lavičky, bylinná spirála a hmyzí domeček. Děti se aktivně zapojovaly do vysazování bylinek a následné péče o ně. Pozorovaly růst rostlinek a seznamovaly se s podmínkami pro jejich pěstování. Zvýšené záhony děti osadily květinami a hlavně zeleninou. Prostřednictvím praktických činností si vyzkoušely pracovní nástroje, pomůcky a postupy při zahradničení – sázení, pletí nebo hrabání. Vypěstované rostliny a byliny mateřská škola dále využívá například pro workshop s výrobou bylinných mýdel.

K rozvoji logického myšlení přispěly zakoupené robotické včelky Bee-Bot, se kterými pracují děti v každé třídě. Mateřská škola využila vycházky a výlety do přírody s poznáváním ptáků a rostlin s využitím odborné literatury a pomůcek pro práci v přírodě.

Děti mateřské školy Dětská 920 rovněž navštívily Zoo Ostrava, Svět techniky a absolvovaly vzdělávací program s ornitologem Otou Závalským.