Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum: 21. 06. 2022
Čas: 09:00 - 11:30
Místo: ZOOM

Místo konání: Zoom – odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře. Přihlášení účastníci obdrží odkaz a prezentaci den před konáním semináře.

Distančních seminářů je určen pro MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ a ZUŠ.

Distanční seminář je určen pro zástupce žadatelů zjednodušených projektů z výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem semináře je seznámit žadatele se základním nastavením výzvy, šablonami a indikátory pro úspěšné podání žádostí o podporu.  

Semináře bude nahráván a následně zveřejněn na webových stránkách OP JAK, a to včetně prezentace (pokud s nahráváním nesouhlasíte, je možné zúčastnit se některého z podzimních seminářů, ze kterých záznam pořizován již nebude).

Obsah semináře:

  • Základní informace k výzvě
  • Principy zjednodušeného vykazování
  • Šablony
  • Indikátory
  • Podání žádosti o podporu (přílohy žádosti, IS KP2021+)
  • Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

 V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 19. 6. 2022 nebo do naplnění kapacity.

Registrace probíhá ZDE.

Kontakt: Mgr. Lucie Karešová lucie.karesova@msmt.cz

Zdroj: https://opjak.cz/events/distancni-seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/