Distanční vzdělávání s pomocí Office 365 je pro školy zdarma

Zobrazit: Distanční vzdělávání s pomocí Office 365 je pro školy zdarma

V současné situaci související s šířením pandemie Covid-19 řeší mnoho ředitelů škol otázky týkající se připravenosti jejich školy na možné uzavření.

V této souvislosti již MŠMT informovalo školy, že obdrží finanční podporu ve výši 20 tisíc Kč na pedagoga na nákup vybavení. S výzvou na podporu škol v oblasti digitální výuky přišlo také statutární město Ostrava (odkaz k vyhlášené výzvě zde).

V oblasti softwarového řešení distanční výuky mají školy několik možností. Jednou z nich je využití online služby Microsoft Office 365 včetně nástroje MS Teams určeného pro online komunikaci, zadávání úkolů, pořádání online vyučovacích hodin a dalších funkcionalit. Služba je pro školy zcela zdarma. Na internetových stránkách www.skolanadalku.cz naleznete instruktážní videa, rady a tipy k MS Teams, příručky a mnoho dalších informací. Přihlásit vaši školu k Office 365 můžete na www.office365proskoly.cz .