Dne 22.11.2021 se uskutečnila prezentace „Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 – 30 let ve městě Ostrava“

Zobrazit: Dne 22.11.2021 se uskutečnila prezentace „Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 – 30 let ve městě Ostrava“

Statutární město Ostrava společně se Střediskem volného času Korunka a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy zadali výzkum, který zmapoval potřeby osob ve věku od 15 do 30 let žijících v Ostravě. Výzkum prováděla Ostravská univerzita.

Mladé lidi univerzita oslovila prostřednictvím online dotazníku. Respondenti pak hodnotili spokojenost s různými oblastmi života v Ostravě. Nejméně byli spokojení s bezpečností ve městě nebo s nedostatkem finančně dostupných bytů.

Výzkum nemapoval pouze nespokojenost, soustředil se i na to, co mladí lidé naopak oceňují. Velmi kladně hodnocena byla kultura, a to od zázemí po rozmanitost akcí, které se ve městě konají. Dobře je vnímána také městská hromadná doprava, možnosti vzdělávání či různorodost sportovišť a veřejných parků.

Co se týče celkové spokojenosti s životem ve městě Ostrava, většina dotazovaných se z pětistupňové škály (od „zcela spokojen/a do „zcela nespokojen/a) kloní k možnosti „spíše spokojen/a“. Procentuálně se jedná o 50,6 %. Zcela nespokojeny jsou 2,2 % ze všech dotazovaných a zcela spokojených je 9,7 %.

Statutární město Ostrava použije studii jako podklad pro to, čemu by mělo být do budoucna věnováno více pozornosti.

Celé znění výzkumné zprávy „Analýza potřeb mladých lidí ve věku od 15 do 30 let ve městě Ostrava“ najdete ZDE