Do Rakouska na zkušenou

Zobrazit: Do Rakouska na zkušenou

Zajímáte se o němčinu? Projekt do Rakouska na zkušenou, který vedou mladí lidé s nadšením pro Rakousko, je naplněn informacemi o možnostech zahraničních pobytů v Rakousku – ať už formou krátkodobých nebo dlouhodobých studijních výměn, jazykových kurzů, dobrovolnických pobytů nebo praktických stáží. Díky vlastním zkušenostem referenti zároveň motivují české studenty k těmto pobytům a poskytují poradenství ohledně jejich přípravy a průběhu. Projekt se koná formou interaktivních přednášek na středních a vysokých školách v České republice.

Projekt podporuje a posiluje česko-rakouskou výměnu a přispívá tak ke zlepšení a zintenzivnění vzájemných vztahů. Je součástí společné kampaně na podporu výuky německého jazyka Šprechtíme ve spolupráci rakouského a německého velvyslanectví v Praze. Podporován je také ze strany rakouského ministerstva obchodu a průmyslu, rakouského velvyslanectví v Praze, společností OEAD a programem AKTION Česká republika – Rakousko.

A co více?!? V současné době také nabízejí workshopy pro učitele se zaměřením na online výuku. Na nejbližší termíny 4. 3. 2021 a 8. 3. 2021 v 18:00 se můžete registrovat zde: https://dorakouska.info/workshop-online-vyuka/